NAPÍNACÍ ŘETĚZ Ø 6 - Pevnostní Třida 8. Typ - V  1120Kg