NAPÍNACÍ ŘETĚZ Ø 8 - Pevnostní Třida 8. Typ - P  2000Kg