Výroba řetězových vázacích prostředků pevnostních Tříd 8.a 10.